Billeder på CD til undervisningsbrug

 

CD udgivet af Landbrugsforlaget i Skejby

 

Billeder til Planteværn

Indeholder identifikation af Ukrudt, sygdomme, skadedyr, græsser og afgrøder. Sætter den studerende i stand til at bestå delprøve 4 til sprøjtecertifikat.

Udover en dansk udgave findes Billeder til Planteværn nu på følgende sprog: Latin, Engelsk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Russisk, Ukrainsk, Polsk, Tjekkisk, Ungarsk, Svensk, Norsk, Lettisk, Finsk og Estisk.

Årets gang i marken (med tale, også velegnet for læsesvage elever)

Beskriver med billeder og tale årets gang i afgrøderne: Hvede, byg, havre, rug, majs, roer, græs, raps, solsikker, ærter, lupin og kartofler.

Årets gang i frømarken (med tale, også velegnet for læsesvage elever)

Beskriver med billeder og tale årets gang i frøafgrøderne: Spinat, rajgræs, rapgræs, engsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, rødsvingel, hundegræs, timothe, fioringræs, hvidkløver og rødkløver.

Grønsagsdyrkning

Beskriver med 430 billeder dyrkning af de 14 almindeligste grønsager.   

Dansk og engelsk udgave                                                                                                                                                                                     

Kultrteknik m.m.

Billedserie der viser vanding, dræning, kalkning, gødskning og N-kredsløb

 

Cd’er på engelsk udgivet af Landbrugsfoto:

Crops

Vegetables

Photo plantprotection